اقتصاد

بارش‌های امسال ۲۱ میلیمتر زیر متوسط درازمدت

با ثبت ۲۲۹ میلی‌متر بارش از ابتدای سال آبی جاری تا صبح امروز و در حالی که فقط ۱۳ روز تا پایان سال آبی جاری باقی مانده، میزان بارش‌ها ۲۱ میلی‌متر زیر مقدار متوسط بارش‌های ایران در درازمدت است.

 از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه سال ۹۵) تا صبح امروز، مجموع بارش‌های کشور به ۲۲۹ میلی‌متر رسیده است. ثبت ۲۲۹ میلی‌متر بارش در سال آبی جاری در حالی است که میزان بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته (ابتدای مهرماه سال ۹۴ تا صبح روز هجدهم شهریورماه سال ۹۵) ۲۳۹ میلی‌متر و میزان بارش‌ها در مدت مشابه درازمدت (آمار ۴۸ ساله) به طور متوسط ۲۳۷ میلی‌متر بوده است.

به عبارتی میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به میزان مشابه سال گذشته کاهشی ۴ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت در مدت مشابه کاهشی ۳ درصدی داشته است.

متوسط درازمدت بارش‌ها (آمار ۴۸ ساله) در ایران برای هر سال آبی حدود ۲۵۰ میلی‌متر است. از اینرو، با ثبت ۲۲۹ میلی‌متر بارش از ابتدای سال آبی جاری تا صبح امروز و در حالی که فقط ۱۳ روز تا پایان سال آبی جاری باقی مانده، میزان بارش‌ها ۲۱ میلی‌متر زیر مقدار متوسط بارش‌های ایران در درازمدت است.

به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی‌های وضعیت هوا در دو هفته آینده، سال آبی جاری با میزان بارش‌های زیر متوسط به اتمام برسد؛ که این مسئله در تأمین آب کشت های پاییزه و همچنین مصارف شرب شهری می تواند شرایط را در صورت عدم مدیریت صحیح تأمین، توزیع و مصرف آب به شرایط تنش‌زا تبدیل کند.

نوشته های مشابه

بستن