اقتصاد

بخش خصوصی برای قطع ارتباط با میانمار پیش قدم خواهد بود

قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت گفت:صادرکنندگان و تجار ایرانی عرق دینی، مبارزه با ظلم و هم نوع دوستی دارند؛ بنابراین برای قطع ارتباط تجاری و اقتصادی  با کشور میانمار نیازی نیست که حتما از طرف دولت اقدامی صورت گیرد.

مجتبی خسرو تاج در پاسخ به این سؤال که باتوجه به ظلمی میانمار علیه مسلمان این کشور رو داشته است، دولت برنامه‌ای برای قطع روابط تجاری با کشور میانمار دارد، اظهار کرد: صادرکنندگان و تجار ایرانی نیز  عرق دینی، مبارزه با ظلم و هم نوع دوستی دارند؛ بنابراین برای قطع ارتباط تجاری و اقتصادی  با این کشور نیازی نیست که از طرف دولت اقدامی صورت گیرد.

وی افزود: صادرکنندگان و واردکنندگان ما خود براساس دیدن صحنه‌های (فجایعی که علیه مسلمان در میانمار  روی‌ داده  است)  پیش‌قدم خواهند شد.

ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به اینکه، خود دولت برنامه‌ای برای قطع روابط اقتصادی با میانمار یا تحت فشار قرار دادن این کشور دارد گفت: این موارد باید در دولت، بر اساس سیاست‌های کلان و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تصمیم‌گیری  و ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: به نظر بنده خود بخش خصوصی کشور این حساسیت را دارد و پیش‌قدم خواهد بود.

نوشته های مشابه

بستن