اقتصاد

تخصیص ۷۹هزار میلیارد ریال اعتبار روستایی در دولت یازدهم

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: از سال ۱۳۸۲ تا پارسال ۱۰۸ هزار میلیارد ریال در عرصه های روستایی از سوی دولت اختصاص یافت که ۷۹ هزار میلیارد ریال آن یعنی بیش از ۷۲ درصد این اعتبارات، در دولت یازدهم محقق شد.
سعیدرضا جندقیان ادامه داد:در رویکرد جدید وزارت کشور، منابع اعتباری تخصیص یافته برای بخش روستایی، صرف توانمند سازی و اشتغال روستاییان می شود.
جندقیان با اشاره به اینکه پیش از این بیشتر منابع تخصیصی برای روستاها صرف هزینه های امور عمرانی و خدماتی می شد، افزود: سود حاصل از اشتغال روستاییان و همچنین توانمندسازی در رویکرد جدید، صرف خدمات رسانی و عمران روستایی می شود.
جندقیان اضافه کرد: بر اساس ماده ۳۶ آیین نامه مالی دهیاری ها، منابع درآمدی دهیاری به طورکلی از ۷ محل قابل تامین است که عبارتند از: درآمدهای ناشی از عوارض (درآمدهای عمومی)، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی دهیاری، درآمد حاصل از وجوه و اموال دهیاری، کمک های اعطایی دولت و سازمان دولتی، استفاده از تسهیلات مالی، اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی.
وی همچنین با اشاره به سیر برنامه های توسعه در کشور گفت: در این برنامه ها که از سال ۱۳۲۷ در کشور آغاز شده، وابستگی سکونتگاه ها به منابع دولتی مطرح بود اما در حوزه روستاها برای اولین بار در سال جاری و با پیگیری های رحمانی فضلی وزیر کشور و با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی ضمن آسیب شناسی برنامه های قبلی به این سمت رفته ایم که برنامه ریزی باید از پایین به بالا باشد یعنی روستاییان توانمندی ها و برنامه های خود را اعلام کنند.
جندقیان افزود: بررسی ها نشان می دهد که سرمایه گذاری های کوچک در حوزه کشاورزی و گردشگری به راحتی می تواند علاوه بر ایجاد درآمدهای پایدار در روستا سبب ایجاد اشتغال هم شود.
وی تصریح کرد: برای ایجاد درآمد پایدار در روستاها باید بر ظرفیت های نهفته در مشارکت روستاییان تکیه کنیم و به ترویج الگوهای روستایی مبتنی بر مشارکت های مردمی و ظرفیت های درونزا بپردازیم.
۲۱ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۱۴ روستایی در ۶۱ هزار و ۷۲۴ روستا در کشور زندگی می کنند که ۴۳ ، ۲۸ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
در مجموع بیش از ۸۷ درصد جمعیت روستایی کشور، زیر پوشش مدیریت و خدمات نهاد دهیاری قرار دارند.

نوشته های مشابه

بستن