اقتصاد

تعاونی‌های زنان توسعه می‌یابند

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان از دردست اجرا بودن ۳۳۴۸ شرکت تعاونی زنان خبر داد و گفت: این تعداد تعاونی با ۲۹۷۸۴ نفر عضو و اشتغالزایی ۳۹۵۹۹ نفر در وضعیت در دست اجرا قرار دارند.

 وحیده نگین گفت: از دردست اجرا بودن ۳۳۴۸ شرکت تعاونی زنان خبر داد و گفت: این تعداد تعاونی با ۲۹۷۸۴ نفر عضو و اشتغالزایی ۳۹۵۹۹ نفر در وضعیت در دست اجرا قرار دارند که بیشترین فراوانی آنها در سه گرایش نساجی، چرم و پوشاک، فرش دستباف و زراعت است.

وی با بیان این که ۲۵درصد اعضاء تعاونی های فعال کشور شامل زنان است گفت : درحال حاضر از حدود ۹۶۰۰۰ تعاونی فعال کشور حدود ۱۰۴۳۵ تعاونی (معادل ۱۱ درصد) تعاونی زنان است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، به وضعیت مشارکت زنان در سمت های مدیرعامل، هئیت مدیره و بازرسان تعاونی های فعال کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات وارد شده به سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاونی ها، از تعداد کل ۷۹۸۱۵ نفر مدیرعامل تعاونی های فعال کشور، تعداد ۸۹۴۹ نفر(معادل ۱۱ درصد) بانوان هستند.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، به ساماندهی تعاونی های تولیدی موفق زنان در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در این راستا تعاونی فرااستانی با عنوان “تعاون – تجارت ایران” با همکاری اتاق تعاون ایران شکل گرفته که منجر به شناسایی بیش از ۱۳۰ شرکت تعاونی شده است. هدف از تشکیل این تعاونی ایجاد بازار جدید برای تولیدات تعاونی های تحت پوشش و نیز توسعه بازار آنهاست.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، از برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای توسعه بیش از پیش تعاونی های زنان خبر داد و گفت: برای این منظور راه اندازی تعاونی های دانش بنیان، تعاونی های فراگیر، تعاونی های تامین نیاز مشاغل خانگی و… در حوزه زنان و همچنین تعاونی های همیار زنان سرپرست خانوار، در دست اقدام است.

نوشته های مشابه

بستن