اقتصاد

تمام شرکت‌های غله به بخش خصوصی واگذار می‌شود

مقام مسئول شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بر اساس قانون خصوصی سازی تمام شرکت های غله در مناطق مختلف کشور به بخش خصوصی واگذاری می شود که تا به امروز دو شرکت مناطق ۷ و ۱۳ واگذار شده است.

تمام شرکت های غله منطقه ای شرکت بازگانی دولتی ایران در نوبت خصوصی سازی رفته و قرار بر واگذاری به بخش خصوصی است.

وی افزود:  تا به امروز ۲ شرکت منطقه ای شرکت بازرگانی دولتی ایران از ۱۴ شرکت موجود واگذار شده و مابقی آن نیز واگذار خواهد شد که این برنامه از سال های قبل برنامه ریزی شده بود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت های منطقه ای بر اساس قانون خصوصی سازی است گفت: شرکت های واگذارش شده مربوط به مناطق  ۷ و ۱۳است به مرکزیت استان گیلان و شامل استان های قزوین و اردبیل و منطقه دیگری هم شامل کردستان و همدان می شود.

نوشته های مشابه

بستن