اقتصاد

رشد ۲۳ درصدی نقدینگی با عبور از ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی با عبور از رقم ۱۳۳۳هزار میلیارد تومان نسبت به تیر ماه سال قبل رشد ۲۳ درصدی را شاهد بوده است.

 در تیرماه سال جاری رقم نقدینگی ۱۳۳۴هزار میلیارد تومان بوده است و بر این اساس این عدد نسبت به تیر ماه سال قبل با رشد ۲۳ درصدی و نسبت به اسفند سال قبل با رشد ۶٫۴درصدی مواجه بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، سهم پول از نقدینگی، ۱۵۹هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول از آن ۱۱۷۴هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این گزارش مجموع داراییهای سیستم بانکی کشور ۲۹۴۲هزار میلیارد تومان میباشد که این عدد نسبت به سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته است.

 

نوشته های مشابه

بستن