اقتصاد

ضرورت ساماندهی بازار کار در سه سطح کلان، میانی و خرد

مشاور بازار کار وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برای ساماندهی بازار کار باید در سه سطح کلان، میانی و خرد برنامه‌ریزی کرد گفت:برای حفظ آرامش در داخل و خارج برای رسیدن به سیاستگذاری مدون نیازمند وجود یک دوره طولانی فرهنگ کار هستیم.

 حسن طاعی، مشاور بازار کار وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای ساماندهی بازار کار باید در سه سطح کلان، میانی و خرد برنامه‌ریزی کرد و روی آن کار دانشگاهی و تکنیکی انجام داد تا آماده سیاست‌گذاری شود.

طاعی با بیان اینکه نیازمند کار تحقیقی روی تبعیض جنسی پرداخت دستمزد هستیم، گفت: باید مطالعه می‌کردیم که کدام جنسیت (مرد و زن) و در چه دهک‌هایی چه سطحی از دستمزد را دریافت می‌کنند که نتایج آن معطوف به حوزه سیاست گذاری شود.

طاعی افزود: کشور ما برای یک برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه سیاست‌گذاری، نیازمند یک دوره طولانی صلح توام با آرامش است و این آرامش محقق نمی‌شود مگر با دوری از تنش در حوزه بین‌المللی.

مشاور بازار کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت‌های ساماندهی فرهنگ کار در کشور گفت: ضمن حفظ آرامش در داخل و خارج برای رسیدن به سیاستگذاری مدون نیازمند وجود یک دوره طولانی فرهنگ کار هستیم. که در آن همه تعهد نیروی کار روی بالا بردن کیفیت کار است.

وی در ادامه با اشاره به تحقیق خود در زمینه تبعیض دستمزد با عنوان «تبعیض دستمزدی؛ سقف شیشه‌ای، کف چسبیده‌ای» گفت: در این تحقیق در پی مشاهده آن بودیم که تبعیض دستمزدی برای چه دهک‌هایی از جامعه است. مطابق عنوان تحقیق اگر تبعیض در دهک‌های پایینی باشد به آن کف چسبنده و اگر در دهک‌های بالا باشد به آن سقف شیشه‌ای می‌گوییم.

طاعی افزود: هنوز در هیچ کشوری میان مردان و زنان در ازای کار برابر دستمزد یکسان پرداخت نمی‌شود چنانچه زنان شاغل ۷۷ درصد از دستمزد مردان را دریافت می‌کنند. در نتیجه توجه به داده‌های جمع آوری شده مشخص می‌کند که زن‌های شاغل به لحاظ دستمزدی که دریافت می‌کنند ۱۰ سال از همکاران مرد خود عقب‌تر هستند.

طاعی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود  شکاف جنسیتی با بهره‌وری یکسان و دستمزدهای متفاوت بین زن و مرد وجود دارد، یعنی با تبعیض جنسیتی مواجه هستیم. سقف شیشه‌ای بیانگر دسترسی زنان به سطوح بالای مزدی است. در نتیجه باید به این سوال‌ها پاسخ دهیم که در کشور ما سقف شیشه‌ای وجود دارد یا کف چسبنده؟

وی با اشاره به تحقیق خود در زمینه شکاف مزدی بین زنان و مردان گفت:‌ در ایران شاهد وقوع کف چسبنده هستیم در نتیجه تئوری سقف شیشه‌ای رد می‌شود و به صورت کلی زنان در دهک‌های پایینی جامعه دستمزدهای کمتری دریافت می‌کنند.

نوشته های مشابه

بستن