اقتصاد

ظرفیت صادرات غیر نفتی امسال ۶۰ میلیارد دلار است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به امکانات جدید بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، از فراهم بودن ظرفیت کشور برای صادرات غیر نفتی ۶۰ میلیارد دلاری خبر داد.

 به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران؛ سید علی با  اشاره به امکانات جدید بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۶ که اخیراً توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید، از فراهم بودن ظرفیت کشور برای صادرات غیر نفتی ۶۰ میلیارد دلاری خبر داد.

وی افزود: با بهبود شرایط بین المللی وهمکاری گسترده دستگاههای مرتبط با صادرات غیر نفتی این مهم قابل تحقق است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشت: امید است با تخصیص منابع قابل توجه صندوق توسعه ملی درحمایت از صادرات غیر نفتی وجذب فاینانس های خارجی شاهد توسعه صادرات غیر نفتی و درنهایت رشد اقتصادی کشورمان باشیم .

نوشته های مشابه

بستن