اقتصاد

هزینه‌های واقعی جاری دولت در سال‌۹۵ +نمودار

هزینه های واقعی جاری دولت در سال ۹۵ به سطح سال ۹۰ رسید.

برای دیدن اندازه اصلی تصاویر روی آن کلیک کنید

هزینه دولت

نسبت هزینه های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی به سطح سال ۸۵ نزدیک می شود

هزینه دولت

نوشته های مشابه

بستن