اقتصادویژه ها

وضعیت نیروهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس پس از اعلام”غیرقانونی بودن اخراج” +عکس

با وجود صدور حکم بازگشت به کار از سوی اداره کار شهرستان بندرعباس، باز هم نیروهای متقاضی حضور در محل کارشان در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، امکان حضور پیدا نکردند.

 پس از آنکه روز گذشته اداره کار بندرعباس با صدور حکمی اعلام کرد که ” … با توجه به اینکه از ناحیه کارفرما دلیلی موثر و موجه ای مبنی بر قطع رابطه همکاری و تغییر شرایط کار به هیات ارایه نگردیده است لذا هیات با در نظر گرفتن جمیع جهات فوق و تمدید ضمنی قراردادهای کاری ایشان اقدام صورت گرفته از سوی شرکت نفت ستاره خلیج فارس مبنی بر اخراج ایشان از مورخ ۹۶٫۶٫۱۱ را غیرقانونی تلقی و شرکت موصوف را مکلف می نماید مستند به مفهوم تبصره ماده ۱۵۸ قانون کار ضمن اعاده به کار اولیه خواهان ها به دلیل عدم ارایه مدرک دال بر پرداخت مطالبات خواهان ها مبالغی به شرح جدول ذیل در وجه نامبردگان پرداخت نماید. …” حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای شاغل پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از تاریخ ۹۶٫۶٫۱۱ از ورود آنها به محل کارشان در پالایشگاه جلوگیری شده بود، صبح امروز برای حضور دوباره در محل کار خود به پالایشگاه ستاره خلیج فارس مراجعه کردند اما باز هم از ورود آنها جلوگیری شد.

یکی از این افراد در تماس با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: “متأسفانه با وجود صدور حکم بازگشت به کار از سوی اداره کار، اما باز هم از ورود ما به پالایشگاه جلوگیری شد و با وجود آنکه قراردادهای ما تا پایان شهریورماه جاری است، ما آزمون استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج فارس را شرکت کرده و قبول شده ایم و اداره کار هم تأکید کرده هیچ دلیلی برای تغییر شرایط کار وجود ندارد، باز هم پس از ساعتها معطل ماندن جلوی درب پالایشگاه ستاره خلیج فارس به ما گفتند راه شما برای مراجعه به شرکت پیمانکار باز است و بروید با شرکت اویکو قرارداد ببندید.”

نوشته های مشابه

بستن