اقتصاد

پرش شاخص بورس به ارتفاع ۸۴ هزار واحد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۴۹۷ واحد رشد را به ثبت رساند و به ارتفاع ۸۴ هزار واحد صعود کرد.

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۴۵۲ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۱۰۷ میلیارد تومان در ۳۹ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۴۹۷ واحدی در ارتفاع ۸۴ هزار و ۴۱۴ واحد قرار گرفت.

بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای فولاد، شپدیس و فملی شد و در مقابل نمادهای معاملاتی آپ، رانفور و فارس با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادلی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۶۱ واحد، کل (هموزن) ۱۱۶ واحد، قیمت (هموزن) ۸۸ واحد، آزاد شناور ۵۶۸ واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۳۸۱ و ۹۱۲ واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۶۹ میلیون ورقه به ارزش ۲۴۲ میلیارد تومان در ۲۸ هزار نوبت، آیفکس ۳٫۱ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۹۵۲ واحد قرار گرفت.

نوشته های مشابه

بستن