اقتصادصنعت و تجارت

آب معدنی “گابی ین” علامت استاندارد گرفت

آب معدنی “گابی ین” با کسب مجوز دارای استاندارد بوده و مردم بدون هیچ نگرانی می توانند از آن استفاده کنند.

 آب معدنی “گابی ین” که پیش از این به دلیل عدم کدردیابی، نام و آدرس واحد تولیدی از سوی سازمان استاندارد استان تهران با هشدار مصرف روبه رو شده اخیراً مجوز استاندارد خود را دریافت کرده است.

در حال حاضر با تأیید سازمان استاندارد این آب معدنی دارای استاندارد بوده و مردم بدون هیچ نگرانی می توانند از آن استفاده کنند.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

بستن