اقتصاد

تورم تولید کننده به ۸.۲درصد رسید

تورم تولید کننده در شهریورماه به ۸٫۲ درصد رسید که درمقایسه با مردادماه ۰٫۶ درصد افزایش و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده هم در این مدت رشد ۰٫۷ درصدی داشته است.
خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریور ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۴۷٫۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱٫۴ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۵ به ‌میزان ۸٫۲ درصد افزایش یافته است.

شاخص مذکور در شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) معادل ۱۰٫۷ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

نوشته های مشابه

بستن