تازه های نشرفرهنگ و هنر

تکه های پازل زمان در یک رمان

رمان «حالم قرن چندم تو است؟» نوشته آتوسا زرنگارزاده شیرازی، داستانی نوستالژیک از زندگی انسان ‌هایی را توصیف می کند که همواره به گذشته بازمی گردند. در این رمان که به صورت مدرن نوشته شده است،هیچ کدام از شخصیت ها نامی ندارند و نویسنده نیزدر نقش یک شخصیت داستانی در رمان حضور دارد. چاپ دوم این رمان،با تیراژ هزاروصدنسخه، از سوی انتشارات افراز منتشر شده است.این رمان شامل ۲۹ فصل کوتاه است. آتوسا زرنگار درباره «حالم قرن چندم تو است؟» نوشته است که «برگشت هیچ ‌وقت آسان نبوده. برگشت به گذشته، به تمام اتفاقاتی که افتاده و مثل زلزله ای آوارهایش تا هم اکنون باقی مانده. تکه های پازل زمان را دست‌کاری می کنم. گذشته مرا فریب می‌دهد. عقب و جلو می شود. توالی اتفاقات دست کاری شده اند. به پایان نمی شود فکر کرد وقتی برای هیچ شخصیتی، پایانی مشخص نیست؛ وقتی n حالت مختلف برای هر کدام می‌تواند اتفاق بیفتد. وقتی تو فکر می‌کنی همه‌چیز ۹/۹۹ درصد درست است و فقط ۱/۰ درصد برای خطا، آن هم به ‌خاطر اصل نبودِ قطعیت هایزنبرگ کنار می‌گذاری. ناتوانی نویسنده، پرش‌های شخصیت‌ها… و بعد می‌بینی همان ۱/۰ درصد اتفاق افتاد. همه ‌چیز خراب می‌شود و تو باید از نو بنویسی آدم ‌ها را، مکان‌ها را … همه‌چیزرا…».
پیش از این مجموعه داستانی با عنوان «هیچ چیز اتفاقی نیست» به قلم آتوسا زرنگارتوسط نشر افراز منتشر شده بود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن