اقتصادصنعت و تجارت

جزئیات آمار وام بازسازی و نوسازی تولید منتشر شد

بر اساس آمار تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در راستای اقتصادی مقاومتی و بازسازی و نوسازی، از ۵۲ واحد تولیدی که برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند، هیچ یک موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند .

در جدیدترین آمار تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در راستای اقتصادی مقاومتی و بازسازی و نوسازی تا ۳۰ مرداد امسال در مجموع ۱۹۸۹ واحد تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات بوده اند که ۵۲ واحد به بانک معرفی شده اند اما هنوز هیچ یک موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند.

جزئیات پرداخت تسهیلات تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در راستای اقتصادی مقاومتی به شرح زیر است:

نوشته های مشابه

بستن