اقتصاد

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور کرباسیان

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است.

 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هم اکنون با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن