اقتصاد

رکود و ضعف مدیریتی عامل تجمعات اخیر کارگری

کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از مشکل مدیریتی اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: برخی از تجمعات می‌تواند ریشه در رکود حاکم بر بازار و برخی دیگر می‌تواند ناشی از ضعف مدیریتی باشد.محمد خوش چهره  در خصوص علل افزایش تجمعات کارگری در سال‌های اخیر گفت: این موضوع از منظر اجتماعی، سیاسی قابل بررسی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل اقتصادی این اتفاقات افزود: یکی از دلایل این تجمعات می‌تواند رکود باشد. اگر تجمع‌ها به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها باشد، ریشه آن رکود است.
خوش چهره در نهایت با انتقاد از مشکل مدیریتی اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: برخی از تجمعات می‌تواند ریشه در رکود حاکم بر بازار و برخی دیگر می‌تواند ناشی از ضعف مدیریتی باشد.

نوشته های مشابه

بستن