اقتصادبورس، بانک، بیمه

شکستن انحصار شرکت های پرداخت

محمد حسین مهرانی عضو هیات مدیره پست بانک از لزوم شکستن انحصار ۱۲ شرکت پرداخت برای بهبود و اصلاح نظام کارمزدها خبر داد.

وی درباره تغییر و اصلاح نظام کارمزدها، اظهار داشت: بانک مرکزی تاکنون در زمینه نظام های پرداخت رویکرد و عملکرد مثبتی داشته و این مسیر طولانی را به خوبی طی کرده است.

عضو هیات مدیره پست بانک دو پیشنهاد برای بهبود و اصلاح نظام کارمزدها داشت و در این باره اظهار داشت: اقدام نخست، شکستن محدودیت ۱۲ شرکت پرداخت است، باید با افزایش تعداد شرکت های پرداخت و افزایش نظارت ها دراین زمینه انحصاری که برای این شرکت ها ایجاد شده، از بین  برود.

مهرانی همچنین به بهبود کیفیت تراکنش ها به عنوان دیگر پیشنهاد دیگر برای بهبود نظام کارمزدها عنوان کرد و افزود: همیشه به تعداد تراکنش ها بیشتر از کیفیت آن ها توجه می شود در حالی که در شرایط فعلی با پیشرفت تکنولوژی دیگر تراکنش ناموفق معنی ندارد و باید برای بهبود این تراکنش ها اقدام جدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: از طرفی باید از توان شرکت های پرداخت در معاملات بین المللی و برقراری ارتباطات بین المللی نیز استفاده کرد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن