اقتصادنفت

فرصت سرمایه گذاری ۵.۵ میلیارد دلاری در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

بسته سرمایه گذاری برای استفاده از فرصت های مالی سرمایه گذاران در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای توسعه میدانهای گازی ، نفتی و احداث ایستگاههای تقویت فشار مشتمل بر ۵.۵ میلیارد دلار برآورد شده که ۱ میلیارد دلار آن در بسته پیشنهادی میدان محور ارائه شد.

 «شهریار آقایی» مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درباره فرصتهای سرمایه گذاری در طرحهای این شرکت اظهار داشت: فرصت های سرمایه گذاری شامل  احداث ایستگاههای تقویت فشار گاز میدانهای کنگان، هما ، وراوی،نار و سرخون است.همچنین توسعه میدانهای گازی هالگان، سفیدزاخور ، سفیدباغون، دی ،آغار ،مدار، پازن ،خارتنگ ، تابناک و گردان در ردیف توسعه میدانهای گازی قرار دارد.

وی درباره توسعه میدانهای نفتی افزود: میدانهای نفتی آبان، پایدار، پایدار غرب ، دانان، چشمه خوش ، دالپری ، نفت شهر ، سومار ، دهلران و خیام شامل برنامه توسعه ای می شود.

آقایی در رابطه با طرحها و پروژه های در دست اقدام این مدیریت تصریح کرد: در این مدیریت، بودجه ریزی ، کنترل تعداد ١١طرح  ، ٨١ پروژه و ١٥٧٤ زیر پروژه به طور مستمر در حال انجام است . هم اکنون حدود ۲۵۰ پروژه در حال اجراست که ۲۰۰ مورد آن در بخش مدیریت مهندسی و ساختمان و ۵۰ پروژه در شرکتهای تابعه را شامل می شود.

مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در رابطه با پروژه های عمده در دست اجرای این شرکت خاطرنشان کرد: طراحی، ساخت و نصب واحدهای فرآورشی بخش گاز پالایشگاه فراشبند با هدف فرآورش روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز از میدان آغار  با حدود ۳۰ درصد پیشرفت در حال اجراست. همچنین طرح جمع آوری و تزریق گاز همراه میدان سروستان و سعادت آباد در مراحل پایانی آن قرار دارد.

آقایی درباره طرح جمع آوری و تزریق گاز همراه میدان نفتی چشمه خوش اظهار داشت: این طرح با هدف جمع آوری گازهای همراه نفت جهت تامین خوراک NGL3100 و تزریق گاز در میدان چشمه خوش بوده و هم اکنون پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و باید  تا قبل از اتمام واحد NGL3100  به بهره برداری برسد.

وی از انجام مطالعات مفهومی، طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPCطرح احداث ایستگاه تقویت گاز میدان هما خبر داد و افزود: این طرح به منظور نگهداشت سقف تولید به میزان بیش از ١٨ میلیون متر مکعب گاز در فصول گرم و برداشت روزانه ٢٢ میلیون متر مکعب در روز در ماههای سرد سال صورت گرفته و پیشرفت آن ۹۰ درصد است.

آقایی درباره طرح ذخیره سازی گاز در مخزن شوریجه D و تامین سوخت پایدار برای پنج استان شرقی و شمالی کشور تاکید کرد:جهت دستیابی به تامین سوخت پایدار گاز پنج استان شرقی و شمالی کشور ، اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت .در این راستا  حفاری ١١حلقه چاه ، تهیه و نصب تسهیلات شش حلقه چاه به اتمام رسیده است.همچنین احداث مرکز جمع آوری نیز در مراحل پایانی آن قرار دارد. لازم به ذکر است سال گذشته در مجموع یک میلیارد و ٣٩� میلیون متر مکعب گاز به این مخزن تزریق و یک میلیارد و ٢٦٧ میلیون متر مکعب برداشت شده است.

مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از حفاری ۱۸حلقه چاه طی سال جاری خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد چاه ، تاکنون پنج حلقه چاه حفاری شده و بقیه چاهها نیز در حال حفاری یا برنامه  انجام حفاری قرار دارد.

نوشته های مشابه

بستن