اخباراقتصادجهانویژه ها

نسخه جرج سوروس برای خلق یک اروپای جدید

ویکتور اربان نخست وزیر مجارستان می گوید که شبکه ای به رهبری «جرج سوروس» با توسل به نفوذ گسترده خود در ارگانهای اتحادیه اروپا و تشویق افراد به مهاجرت، درصدد خلق «اروپایی متشکل از اقوام مختلف» است.

نخست وزیر مجارستان جرج سوروس را مردی خواند که به عنوان یک «عروسک گردان در عرصه سیاسی» از نفوذ وسیعی در مؤسسات مهم اتحادیه اروپا برخوردار است.

اوربان مدعی شد که «افراد وابسته به شبکه سوروس در پارلمان اروپا و سایر ارگانهای این بلوک ۲۸ عضوی نفوذ کرده و درصدد هستند تا اروپایی متشکل از مردمان مختلط را بوجود آوردند».

اوربان در ادامه افزود: «امپراتوری سوروس بیش از ۲۰۰ عضو پارلمان اروپا را به عنوان دوستان وابسته به این شبکه در فهرست قرار داده است».

اوربان پیشتر نیز این سرمایه گذار میلیاردر را به دسیسه چینی در بروکسل برای خلق «اروپایی جدید، مختلط و مسلمان» متهم کرد. وی به کرات این استدلال را مطرح می کند که جرج سوروس بیش از آنکه در واشنگتن یا تل آویو نفوذ داشته باشد، در بروکسل [اتحادیه اروپا] صاحب نفوذ است

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن