اقتصاد

نقشه جهانی بهای بنزین در کشورهای جهان +اینفوگرافیک

با وجود مشابه بودن قیمت نفت در تمام پهنه جهان، قیمت بنزین در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. اینفوگرافیک زیر، نقشه جهانی بهای بنزین در کشورهای مختلف جهان را نشان می دهد.

بنزین

 

نوشته های مشابه

بستن