اقتصاد

نماینده میاندوآب در مجلس متن نطق خود را پاره کرد

جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس در اعتراض به گوش نکردن هیات رییسه و نمایندگان به نطق میان دستورش متن سخنان خود را پاره کرد.

 محبی نیا در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس یکی از ناطقان میان دستور بود. وی در پایان نطق خود متن مکتوب سخنان خود را پاره کرد و در مقابل هیات رییسه قرار داد و اعتراض کرد که نمایندگان و هیات رییسه به نطق او گوش نکرده اند. احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس نیز خطاب به نماینده میاندوآب گفت اتفاقا ما نطق میان دستور شما را گوش دادیم و حرف های خوب و مهمی زدید.

نوشته های مشابه

بستن