اقتصادنفت

۱۳۰ جایگاه سی ان جی غیراستاندارد تعطیل شد

رئیس سازمان استاندارد با اشاره به بازرسی ۲۴۰۰ جایگاه سی ان جی در کشور طی نیمه نخست امسال گفت: ۱۳۰ جایگاه به دلیل نداشتن استانداردهای کافی گاز آنها به عنوان جریمه قطع شد.

 نیره پیروبخت امروز در نشستی خبری با اشاره به اقدامات سازمان استاندارد در ۶ ماهه امسال ، اظهارداشت: تا کنون حدود ۲هزار و ۴۰۰ بازرسی از جایگاه های سی ان جی انجام شده که بیش از ۱۶۰۰ جایگاه رفع نقص کرده اند. همچنین ۴۰۰ جایگاه نیز در این ۶ ماه مورد بازرسی مجدد قرار گرفته که ۱۳۰ جایگاه به دلیل نداشتن استانداردهای کافی با همکاری دستگاه های مربوط انشعاب گاز آنها به عنوان جریمه قطع شد.

نوشته های مشابه

بستن