اقتصادبورس، بانک، بیمه

اصلاح شیوه دریافت وثیقه های نقدی

حمید رضا غنی آبادی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی از اعمال تغییراتی در دریافت وثایق و سپرده ها خبرداد که از کاهش وثیقه‌های نقدی و امکان صفر شدن ضمانت‌نامه در برخی بخش ها حکایت دارد.

وی در ادامه به تشریح مهمترین تغییرات در دستورالعمل صدور ضمانت نامه های بانکی پرداخت و گفت که از مهمترین تغییراتی که در دستورالعمل اصلاحی اعمال شد، تاکید بر این بود که ضمانت‌نامه‌ها حسب نوع باید در جای صحیح خود مورد استفاده قرارگیرند. به هر صورت ضمانت‌نامه انواع مختلفی دارد از جمله برای شرکت در مناقصه و مزایده، حسن اجرای تعهد، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه‌الضمان که هر کدام کاربرد متفاوتی داشته و باید در گستره عمل خود مورد استفاده قرار بگیرد، اما گزارش‌های دریافتی بانک مرکزی حاکی از آن بود که بانک‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه ضمانت‌نامه‌ها را در جای خود استفاده نمی‌کنند، بنابر این با توجه به اینکه در دستورالعمل از انواع ضمانت‌نامه تعریف خاصی نشده بود، درصدد برآمدیم این موضوع را اصلاح کنیم. برای همین تعریف انواع ضمانت‌نامه و مشخص کردن دامنه کاربرد آن و الزام بانک ها برای بکارگیری هر ضمانت نامه در جای خاص خود مورد توجه قرار گرفت.

اما موضوع دیگری که در اصلاحیه دستورالعمل مورد توجه قرار گرفت در رابطه با سپرده نقدی و وثایق ضمانت‌نامه بوده است. غنی آبادی در این باره با اشاره به اینکه عموما در هنگام گشایش ضمانت‌نامه، بانک‌ها حدود ۱۰ درصد وجه ضمانت‌نامه از ضمانت‌خواه دریافت می‌کنند. افزود: در دستورالعمل قبلی نامی از سپرده نقدی برده نشده بود و به جای آن، بانک‌ها ملزم شده بودند بخشی از وثایق را به صورت نقد یا شبه‌نقد دریافت کنند. اما مشاهده می‌شد که گاهی بانک‌ها هم سپرده نقدی دریافت می‌کنند و هم بخشی از وثایق را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، به صورت نقدی از ضمانت‌خواه مطالبه دارند. این موضوع ایجاد مانع و معضل می‌کرد برای ضمانت‌خواه و به ویژه بنگاه‌های اقتصادی. بر این اساس در اصلاحیه دستورالعمل سپرده نقدی تعریف، تصریح و الزام شد که سپرده نقدی حداقل معادل ۱۰ درصد وجه ضمانت‌نامه دریافت شود. در خصوص وثیقه نیز هیچ شرطی تعیین نشد و تصمیم‌گیری در رابطه با آن به هیات مدیره بانک‌ها محول شد تا در چارچوب ضوابط داخلی بانک‌ها مصوب هیأت مدیره عمل شود.

به گفته این مدیر بانک مرکزی، در اصلاحیه دستورالعمل برای ضمانت‌نامه گمرکی که قبلا ۲۰ درصد وثیقه نقدی الزامی بود، اکنون به سپرده نقدی ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سپرده نقدی برای ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده که قبلا دو درصد وثیقه نقدی بود، می‌تواند صفر باشد.
در مورد ضمانت‌نامه تعهد پرداخت نیز اصلاحاتی انجام شده است. غنی آبادی بیان کرد که در این رابطه نباید از سایر عناوین ضمانت‌نامه به جای ضمانت‌نامه تعهد پرداخت استفاده شود. مشاهده شده چون سپرده نقدی تعهد پرداخت ۲۰ درصد و بیشتر از سایر انواع ضمانت‌نامه است، از سایر انواع ضمانت‌نامه در جایی که باید ضمانت‌نامه تعهد پرداخت صادر گردد، استفاده می‌شود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن