دانستنیهای اقتصادکسب و کار

اول نقشه راه بعد شروع كار

وحيد سليمی

يكي از مهم ترين مواردي كه در بحث كسب و كار به آن كمتر پرداخته شده است داشتن طرح توجيهي در پروژه هاي تجاري هست چرا كه اهميت داشتن طرح هاي توجهي در پروژه در هر ابعادي بسيار مهم هست و بهمين دليل است كه با داشتن طرح توجيهي يا “نقشه راه “پروژه هاي اقتصادي بسيار راحت تر اجرا مي گردد و درصد خطاهاي پروژه هاي اقتصاد به مراتب پايين تر مي آيد.
نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار باید گویا و واضح باشد و اهداف کسب و کار را به صورت کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید
و ابعاد پروژه هاي اقتصادي صرف نظر از بزرگي يا كوچكي آنها ، تاثيري در اجراي طرح هاي توجيهي ندارند و براي داشتن يك پروژه موفق تنها داشتن يك طرح توجهيي كافي است كه همه ابعاد پروژه در آن در نظر گرفته شود و بايد به اين توجه داشت كه همه كسب و كار هاي موفق طرح هاي توجيهي بسيار قوي دارند،
طرح هاي توجيهي فني و مالي ، راه رسيدن به موفقيت را در هر نوع كسب و كاري كوتاهتر مي كنند به اين علت كه شما قبل از ورود به هر پروژه اقتصادي نقشه كاملي از راهي كه شما در پيش رو خواهيد داشت و پستي و بلندي هاي راه را به شما اطلاع خواهد داد بنابراين طرح توجیهی مجموعه مطالعاتی است که میتواند احتمالاتی که در آینده رخ میدهد را پیشبینی کند. همچنین میزان موفقیت پروژه در طرح توجیهی توصیف میشود. این طرح به تمامی سوالات و درخواست هایی که در مورد ایده و فکر جدید وجود دارد، پاسخ می‌دهد. یک طرح موثر می‌تواند در مورد تصمیم‌گیری پیشبرد ایده طراح یا ایده‌پرداز، موثر باشد.
يكي از مهم ترين مواردي كه در بحث كسب و كار به آن كمتر پرداخته شده است داشتن طرح توجيهي در پروژه هاي تجاري هست چرا كه اهميت داشتن طرح هاي توجهي در پروژه در هر ابعادي بسيار مهم هست و بهمين دليل است كه با داشتن طرح توجيهي يا “نقشه راه “پروژه هاي اقتصادي بسيار راحت تر اجرا مي گردد و درصد خطاهاي پروژه هاي اقتصاد به مراتب پايين تر مي آيد.
نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار باید گویا و واضح باشد و اهداف کسب و کار را به صورت کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید
و ابعاد پروژه هاي اقتصادي صرف نظر از بزرگي يا كوچكي آنها ، تاثيري در اجراي طرح هاي توجيهي ندارند و براي داشتن يك پروژه موفق تنها داشتن يك طرح توجهيي كافي است كه همه ابعاد پروژه در آن در نظر گرفته شود و بايد به اين توجه داشت كه همه كسب و كار هاي موفق طرح هاي توجيهي بسيار قوي دارند،
طرح هاي توجيهي فني و مالي ، راه رسيدن به موفقيت را در هر نوع كسب و كاري كوتاهتر مي كنند به اين علت كه شما قبل از ورود به هرپروژه اقتصادي نقشه كاملي از راهي كه شما در پيش رو خواهيد داشت و پستي و بلندي هاي راه را به شما اطلاع خواهد داد بنابراين طرح توجیهی مجموعه مطالعاتی است که میتواند احتمالاتی که در آینده رخ میدهد را پیشبینی کند. همچنین میزان موفقیت پروژه در طرح توجیهی توصیف میشود. این طرح به تمامی سوالات و درخواست هایی که در مورد ایده و فکر جدید وجود دارد، پاسخ می‌دهد. یک طرح موثر می‌تواند در مورد تصمیم‌گیری پیشبرد ایده طراح یا ایده‌پرداز، موثر باشد.
يك طرح توجيهيFeasibility Study Report مي بايست شامل:مطالعات بازار، توجيه پذيري فني و تجزيه تحليل مالي باشد
۱- تجزیه و تحلیل مالی یا Financial Analysis ، به منظور بررسی و آنالیز ابعاد مختلف مالی و سودآوری طرح توجیهی صورت می‌گیرد.
۲- مطالعه بازار یا Market Study که در آن ابعاد مختلف بازار محصولِ طرح توجیهی بررسی می‌شود. این ابعاد عبارتند از کمبود، بازار هدف، عرضه، تقاضا و …
۳- توجیه‌پذیری فنی یا Technical Feasibility ، به منظور بررسی ابعاد فنی طرح توجیهی همچون فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزاتِ تولید و ساختار اجرائی طرح انجام میشود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن