اقتصادبورس، بانک، بیمه

روش جدید تعیین مالیات املاک با بخشنامه فوری سازمان مالیاتی

سازمان امور مالیاتی الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک را ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه جدید سازمان مالیاتی الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک ابلاغ شد.
بر این اساس اداراتی که دوره یکساله اجرای ارزش معاملاتی املاک آنها به پایان رسیده است، ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر در پایان آذر ماه سال جاری نسبت به برگزاری کمیسیون تقویم املاک و تصویب ارزشهای معاملاتی املاک سال ۹۶با رعایت الگوی مذکور به ویژه با توجه به تغییرات به وجود آمده در بخش اول ضوابط اجرایی نسبت به اصلاح و درج میانگین ارزش معاملاتی عرصه املاک با کاربری های مسکونی، تجاری و اداری در نقشه‌های بلوک بندی املاک مطابق نمونه اقدام نمایند.

بر اساس این بخشنامه ماخذ محاسبه سایر عوارض تا پایان سال ۹۶ معادل ۸۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب سال ۹۵ تعیین شده است. همچنین ادارات امور مالیاتی موظف شدند برای جلوگیری از تبعیض میان مودیان مالیاتی و اختلاف قیمتهای بلوکهای منطقه؛ ارزش معاملاتی بولکها در سال ۹۶را معادل ۴ درصد میانگین قیمتهای روز منطقه تعیین کنند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن