فرهنگ و هنرهنرمندان

نیما جان تولدت مبارک

امروز(۲۱ آبان ۱۳۹۶)، سالروز تولد نیما یوشیج، افسانه اندیشه، هنر و شعر فارسی است.
مردی که بار تمامی تنبلی و رخوت اندیشمندان، هنرمندان، ادبا و فلاسفه معاصر ما را یک تنه به دوش کشید و جهان و حقیقت کهنه و سنگین ما را نو و تازه ساخت.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن