دانستنیهای اقتصاد

وام مضاربه چیست؟

وحید سلیمی

مضاربه قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک) عهده دار #تامين سرمايه (نقدي ) مي گردد ، با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف #شريک باشند. در اين عقد كه صرفاً جهت گسترش امور بازرگاني داخلي در اختيار مشتريان قرار مي گيرد بانك به عنوان مالك، سرمايه نقدي لازم را براي انجام #معامله تجاري در اختيار متقاضي (عامل) قرارمي دهدتا سود حاصل را به نسبت از پيش توافق شده بين يكديگر تقسيم نمايند.

شرايط و مقررات تسهيلات مضاربه

  1. سرمايه مضاربه بايد توسط بانک ( مالک ) به صورت نقدي و يکجا يا به دفعات در اختيار عامل (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) قرار گيرد.
  2. معاملات مضاربه در مواردي که کالا خريد و فروش مي گردد و نيازي به تغيير ظاهري ندارد قابل اجرا مي باشد.
  3. مدت قرارداد حداکثر يکسال از زمان انعقاد تا تسويه کامل موضوع قرارداد بوده كه مدت آن به تشخيص بانك عامل تعيين مي گردد.
  4. نسبت سهم سود بين بانک و عامل تابع ضوابط جاري بانک مي باشد.
  5. بانک هادرامور واردات مجازبه مضاربه بابخش خصوصي(آن دسته ازاشخاص حقيقي ياحقوقي که بيش از۵۰% ازسهم آنها متعلق به عامه مردم مي باشد) نمي با شند.
  6. هزينه هاي قابل قبول در مضاربه : قيمت خريد کالا ، هزينه هاي حمل ونقل کالا ، بسته بندي کالا ، انبارداري کالا ، بيمه وحق ثبت سفارش کالا و هزينه هاي بانکي ، حقوق گمرکي و سود بازرگاني . پرداخت ساير هزينه ها از جمله : بارگيري ، تخليه ، جريمه انبارداري و ….با مصالحه طرفين به عهده مشتري مي باشد.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن