سبک زندگیویژه ها

چگونه فروشنده موفقى شدم

كوتاه از زندگى برايان تريسى

اغلب تمام روز براي يك فروش كوچك و جزيي كار مي كردم تا بتوانم كرايه اتاقم را بپردازم و حداقل شب ها براي خوابيدن جايي داشته باشم. اين شروع خوبي براي زندگي نبود.

روزي كه زندگي ام تغيير كرد”

روزي تكه كاغذي برداشتم و روي آن هدفي بزرگ و جسورانه، يادداشت كردم. هدفم، كسب ۱۰۰۰ دلار درآمد ماهانه از طريق فروش خانه به خانه و اداره به اداره بود.

كاغذ را تا كردم و كناري گذاشتم و هرگز نيز دوباره آن را نيافتم.

اما ۳۰ روز بعد، همه زندگي ام تغيير كرده بود. در طي اين مدت، روشي را براي فروش كشف كرده بودم كه با آن درآمدم به سه برابر روز اول رسيد.

همزمان، مالكيت شركت به فرد ديگرى كه به تازگى به شهرمان نقل مكان كرده بود واگذار شد.

دقيقاً ۳۰ روز پس از نوشتن هدفم، صاحب جديد شركت، مرا به كنارى برد و پيشنهاد كرد كه در ازاى ۱۰۰۰ دلار در ماه، سرپرستى و آموزش ديگر افراد شاغل در بخش فروش را به عهده بگيرم و به آنها بياموزم كه چگونه توانسته ام بيشتر از سايرين فروش انجام دهم.

اين پيشنهاد را پذيرفتم و از آن به بعد زندگي ام هرگز شبيه قبل از آن نشد.

ظرف مدت ۱۸ ماه، از آن شغل به شغل ديگري روى آوردم و سپس به كار ديگرى وارد شدم.

از يك فروشنده جز به يك مدير فروش تبديل شدم كه ديگران برايم مي فروختند. نيروي فروش ۹۵ نفره اى تحت سرپرستى و استخدام من بود.

تدريجاً از جايى كه نگران هزينه وعده بعد غذايم بودم به جايى رسيدم كه با كيف پولى پر از اسكناس هاى ۲۰ دلارى قدم مى زدم.

آموزش فروشندگانم را شروع كردم و به آنها آموختم كه چگونه اهدافشان را بنويسند و چگونه فروش بيشتر و موثرترى داشته باشند.

تقريباً بلافاصله، آنها درآمدشان را حتى تا ده برابر افزايش مى دادند.همين امروز بسيارى از آنها ثروتمندانى ميليونر و ميلياردر هستند.

در سال ۱۹۸۱ آموزش اين روش را در كارگاه ها و سمينارها آغاز كردم كه تا امروز به دو ميليون نفر در ۲۵ كشور جهان آموزش داده شده است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن