اخبارسیاست

بازتاب اعتراضات در رسانه های خارجی

در ادامه تجمعات اعتراضی به مسائل اقتصادی در کشور، شهرهای ساری، رشت، قم، قزوین و کرمانشاه، شاهد حضور مردم و قشرهای معترض به وضعیت اقتصادی کشور بود که در برخی از این تجمعات اعتراضی، شعارهای تندی نیز به گوش می رسید. در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه، تجمعات با مداخله پلیس همراه بوده است.

این مسأله در رسانه‌های داخلی و به ‌ویژه رسانه‌های خارجی بازتاب داشته و بسیاری از این رسانه‌ها در خارج از کشور با نمایش تصاویر و ویدئوهایی از این اعتراضات، آن‌ها را دومین اعتراضات بزرگ از سال ۲۰۰۹ به این‌ سو قلمداد کرده‌اند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن