اقتصادصنعت و تجارت

وزیر اقتصاد مجارستان امروز وارد تهران می شود

همایش تجاری ایران و مجارستان باحضور هیات تجاری این کشور و به سرپرستی “میهایلی وارگا”وزیر اقتصاد مجارستان فردا درمحل اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار روزنامه آسیا وزیر اقتصاد مجارستان که به دعوت دکترمسعودکرباسیان همتای ایرانی خود به تهران سفر می کند امروز وارد کشورمان می شود وبا مقامات دولتی ایران دیدارو گفت وگو خواهد داشت

توسعه روابط اقتصادیدوکشور ازمهم ترین اهداف این سفر اعلام شده است

در این سفر شرکت هایی درحوزه ماشین سازی،نفتو گاز،صنعت دارو،تجهیزات پزشکی ،اموردامپزشکی و صنعت فولاد وزیر اقتصاد مجارستان را همراهی می کنند

این گزارش حاکی است همایش بزرگ اقتصادی ایران ومجارستان روز یکشنبه ۱۲ آذرماه (فردا)راس ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه درطبقه هشتم اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن