آی سی تیدانستنیهای اقتصادکسب و کار

علل عدم موفقيت استارت اپ ها در ايران

وحيد سليمي✍🏻
در دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم هر روز با اتفاقات جالب زیادی متحول میشود . ایده های جدید و خلاقانه برای شرایط در حال تغییر یک موضوع اجتناب ناپذیر است به همین دلیل هر روز شاهد راه اندازی استارت آپ هایی هستیم که سعی دارند شرایط را بهبود بخشیده و روش های نوینی را برای کسب و کار بوجود آورند . در ایران هم شرایط به همین شکل است و البته کمی متفاوت . در ایران به علت شرایط اقتصادی و اجتماعي و همچنین تجربه ی کم در این موضوع اكثر آنها بدون توجه به نياز بازار هستند و در تحقيقات جهاني نشان داده است ٤٢٪‏ از عدم موفقيت استارت آپ ها عدم نياز بازار براي محصول آنها بوده است .
و يكي از بزرگترين مسائل ديگر در عدم موفقيت استارت آپ ها بي توجهي به بودجه بندي آنها مي باشد و در نهايت تمام شدن منابع مالي موجب نيمه كار رها شدن آنها و عدم موفقيت آنها ميشود .
نكته بعدي در عدم موفقيت استارت آپ ها مي توان به نداشتن تيم مناسب اشاره كرد كه از عوامل مهم عدم توفيق در آن مي باشد همچنين نداشتن مديريت مناسب و نداشتن خلاقيت و صرفا تقليد از ساير استارت آپ ها يكي از مهمترين دلايل عدم موفقيت مي باشد .
استارت آپ های ایران معمولا به این دلیل که ضعف علمی در روش های مدیریتی نوین بسیار به چشم میخورد با مشکلات زیادی رو برو میشود . حتی اگر بتوان یک استارت آپ را راه اندازی کنیم بدون یک مدیریت درست و اصولی نمیتوانیم آنرا در بلند مدت موفق کنیم .

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن