علت اعتراض های مردم در روزهاي اخير

شیرین نوری

در روزهاي اخير در مشهد و برخی از شهرهای ایران، عده‌ای از مردم در اعتراض به شرایط اقتصادی کشور و گرانی به خیابان آمدند و اعتراض کردند. اعتراضی که در بخشی از شهرها به حاشیه هم کشیده شد حال فارغ از این که چه جریانی و با چه هدفی اعتراضات اخیر را شکل داده است، آنچه مسلم است این است که بستر اجتماعی این نارضایتی ها بدين دليل است مردم پس از فهميدن تخصيص بودجه هاي سرسام آور به نهادها و ارگانهاي مختلف به شدت از وضع موجود ناراضی شدند و بیش از نارضایتی از وضع امروز، نگران فردایشان هستند.

انچه مهم است اين است كه که همه کسانی که در تظاهرات چند روز گذشته حضور داشته اند، بخش هایی از مردم ایران بوده اند که مطالبات خود را فریاد می زدند، برخي بدليل گراني و بيكاري، برخي بدليل اصلاح فساد در بخش سياسي و مديريتي، برخي بدليل بحران در نظام بانكي و موسسات غير مجاز و برخي بدليل موضوع حصر! كه متاسفانه در نهايت مردم به اين نتيجه رسيدند كه صدايشان به گوش دولتمردان نمي رسد بجز فرياد ، كه البته اين نوع از اعتراض نيز صحيح نمي باشد اما در هر حال اين مردم هستند كه صاحب اصلي نظام مي باشند و حق هر گونه اعتراضي نيز دارند و بايد در نظر گرفت كه مردم ايران جزء بهترين مردم دنيا هستند چرا كه پس از تحمل خرابيها و نامرديها و از دست دادن عزيزان خود در هشت سال جنگ ، به اميد فردايي بهتر و ايجاد مدينه فاضله در كشور خود هر نوع بي خردي دولت هاي مختلف، دزدي، رانت خواري، پولشويي ، فرار دزدان از مملكت، هدر رفتن ثروت ملي كشور و غيره را تحمل كردند ، اما بايد گفت  كه مقصر اصلي در وضع موجود تنها دولت روحاني نيست ، چرا كه شاخص اشتغال و تورم در دوره احمدي نژاد بسيار بدتر از زمان حال بوده است و صد البته صدا و سيما نقش بسزايي در بر هم زدن وضع موجود و دفاع از يك حزب خاص داشته است ،

و در نهايت اينكه بايد پرسيد آيا واقعا جواب لبيك مردم ايران به رهبري و دولت ايران در بحراني ترين شرايط ، وضع حال مي باشد !

بستن