صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ عکاس:

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 1

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 3

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 4

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 5

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 6

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 7

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 8

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 9

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 10

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید