صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ عکاس:

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 1

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 3

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 4

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 9

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 10

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 5

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 6

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 7

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 8

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید