صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 9 اردیبهشت 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 9 اردیبهشت 1399 تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک 99/2/9

صفحه یک 99/2/9

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه دو 99/2/9

صفحه دو 99/2/9

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه سه 99/2/9

صفحه سه 99/2/9

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج 99/2/9

صفحه چهار و پنج 99/2/9

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه شش 99/2/9

صفحه شش 99/2/9

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه هفت 99/2/9

صفحه هفت 99/2/9

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه هشت 99/2/9

صفحه هشت 99/2/9

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.