صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا-29 مهر 1399

روزنامه اقتصادی آسیا-29 مهر 1399 تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.