صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 28 آبان 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 28 آبان 1399 تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.