صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 30 دی 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 30 دی 1399 تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.