صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ عکاس:
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 6

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 6

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 1

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 1

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 2

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 2

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 7

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 7

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 3

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 3

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 4

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 4

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 5

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 5

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید