صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ عکاس:
روزنامه آسیا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ 1

روزنامه آسیا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ 1

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ 2

روزنامه آسیا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ 2

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ 3

روزنامه آسیا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ 3

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ 4

روزنامه آسیا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ 4

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید