صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ عکاس:
روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 2

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 2

جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 3

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 3

جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 4

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 4

جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 8

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 8

جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 5

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 5

جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 6

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 6

جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 7

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 7

جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید