چهارشنبه / ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۸:۱۳
کد خبر: 1002
گزارشگر: 49
۲۷۴
۰
۰
۰

روز تعاون

روز تعاون، روز احیای ارزش های مبتنی بر هم بستگی و مشارکت، اتحاد، اصول اخلاقی، صداقت و مسئولیت پذیری اجتماعی است.
روز تعاون، روز احیای ارزش های مبتنی بر هم بستگی و مشارکت، اتحاد، اصول اخلاقی، صداقت و مسئولیت پذیری اجتماعی است.
 یکی از مردم‌ نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران بخش تعاون است..
 
تعاونی ها مبشر آزادی وبرابری هستند. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و هم دلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می شود. ارزش های معنوی و نتایج مفید اقتصادی تعاون، از دلایل مهم راه یابی آن به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. 
 
در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل گردید.
 
تعاونی ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی ها، سازمان هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می شوند.
 
طی 10 سال گذشته جمعیت تعاونی ها در جهان 2 برابر شده، از سال 1985 که حدود 120 میلیون نفر اعضاء تعاونی ها بودند، در حال حاضر اعضاء به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. یعنی طی 31 سال گذشته حدود 10 برابر شده است. 2.6 میلیون تعاونی در دنیا وجود دارد. که نزدیک به 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان از خدمات تعاونی¬ ها استفاده می ¬کنند،
85 درصد حمل و نقل در کشور توسط تعاونی ها انجام می¬شود . تقریبا بیش از 30 میلیون نفر در کشور ، درگیر تعاونی¬ ها هستند.
 
بر اساس اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و درست استوار است. همکاری و کار گروهی و مشارکت مهمترین ویژگی و هدف تشکیل تعاونی هاست.
حضور برجسته بخش تعاون در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و اجرایی دارد. 
 
صرف نظر از مزایا و ارزشهای اقتصادی که در فلسفه وجودی تعاونی ها نهفته است جنبه های معنوی و اجتماعی و آثار سازنده ای که تعاونی ها در بهبود وضع اخلاقی و تربیتی و تغییر افکار و اندیشه های افراد دارند باید مورد توجه قرار گیرد.
 
توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم، کاهش تورم، جلوگیری از احتکار، گسترش خصوصی سازی، کاهش حاکمیت دولت در تمامی عرصه ها، کمک به رونق اقتصاد، تولید و صنعت، رشد صادرات، اشتغال آفرینی، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان و فقرزدایی از مهمترین اهداف تشکیل تعاونی هاست که باید خط مشی اصلی بخش تعاون قرار گیرد.
 
در صورتیکه از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه بخش تعاون استفاده بهینه ای شود بدون شک این بخش میتواند در اصلاح و توسعه زیرساخت های اقتصادی نقش کلیدی و اثر گذاری ایفا کند. همچنین تعاونی ها می توانند در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشند. چرا که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ریشه‌ای بر مردم نهاد کردن اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل این ظرفیت‌های از بالقوه به بالفعل تاکید شده است.  مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان از ویژگی ها و اهداف مهم بخش تعاون است که میتواند در توسعه اقتصاد مقاومتی نقش مستقیمی ایفا کند.
 
دکتر مهدی کریمی تفرشی
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید