سه شنبه / ۲۳ مهر ۱۳۹۸ / ۱۸:۲۵
کد خبر: 1086
گزارشگر: 49
۲۵۴
۰
۰
۰

موانع تولید سیستمی ورفع آنها سلیقه ایست!

چالشهای پیش روی تولید کننده تنوع نفرت برانگیز ی دارند! بدان جهت که برای فضای کاری این مظلوم و آنچنانکه دراین روزها ترسیم شده نامی بهتراز جنگ اقتصادی وبرای خودش عنوانی بهتر از سرباز اقتصادی نمی توان یافت وبه همین طریق اورا بایستی مدام در کارزاری یافت که میخواهد از مصائب و مشکلات این راه خودرا برهاند.
چالشهای پیش روی تولید کننده تنوع نفرت برانگیز ی دارند! بدان جهت که برای فضای کاری این مظلوم و آنچنانکه دراین روزها ترسیم شده نامی بهتراز جنگ اقتصادی وبرای خودش عنوانی بهتر از سرباز اقتصادی نمی توان یافت وبه همین طریق  اورا بایستی مدام در کارزاری یافت که میخواهد از مصائب و مشکلات  این راه خودرا برهاند.
سیستم بدردنخور ودیگر کاملا آلوده به ربای بانکی،  دایره مالیات ستانی به روز نشده، تکلفات آزاردهنده ی تامین اجتماعی ،  آسیبهای جدی ومهلک اداره  ای که نامش  به اصطلاح کار است وآنچنانکه کارمندانش هم به آن وقوف دارند شده است تشکلی تحریک کننده ی کارگر بر علیه کارفرما  و موانع دهها اداره وسازمان از نهادهای خدمات رسان گرفته تا واحدهای نظارتی همه وهمه به مثابه ی شکنجه گران این اسیران آزادمرد دربند بوده ، هستند و تا زمانیکه اراده ای عملی وشجاعانه از تمامی قوا وبصورت تمام قد در حمایت بی چون وچرا ازآنها نباشداین موانع همچنان بیش از پیش خواهند ماند وبصورت سیستمی خود را نهادینه خواهندکرد و حتی اگر سهوی هم باشند خود یک دهن کجی ونافرمانی کاملا نهادینه شده به سیاستهای مترقی وعالی راهبردی  حاکمیتی چون "رونق تولید" باقی خواهندماند!  
این بیگانگی سیستمی با رفع موانع تولید را این سربازان خسته ، مجروح  وبی انگیزه روز به روز با گوشت وپوست واستخوانشان لمس می کنند. اما در رفع آنها هیچ سیستمی وجود ندارد و سیاستهای جسته گریخته وسلیقه ای گاه وبیگاه،  هیچگاه اقناع کننده نخواهد بود.
حسین شمس
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید