شنبه / ۳ آذر ۱۳۹۷ / ۱۶:۲۴
کد خبر: 165
گزارشگر: 15
۱۲۰۸
۲
۰
۰
پنجمین همایش بزرگ ایران و ترکیه در تاریخ 19 آذرماه

دکتر محمدرضا جهان بیگلری برگزار کننده پنجمین همایش بزرگ ایران و ترکیه طی مصاحبه اختصاصی با روزنامه اقتصادی آسیا

نقدها باید منصفانه ، دارای منطق و بر پایه اصول استوار باشد در غیر اینصورت به کشور و ملت آسیب می رساند. وزارت کشور بصورت حرفه ای در تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است. وزارت خارجه انتظارات دبیرخانه همایش را تا کنون برآورده نساخته و سازمان توسعه تجارت اداره امور بازاریابی و نمایشگاه‌ها ضعیف است و در انجام امور کوتاهی میکند

دکتر بیگلری

دکتر محمدرضا جهان بیگلری برگزار کننده پنجمین همایش بزرگ ایران و ترکیه طی مصاحبه اختصاصی با روزنامه اقتصادی آسیا

عنوان نمود در شرایط کنونی اقتصاد کشور و سیا ست خارجی . و تجربه قبلی برگزاری چهار همایش ایران و ترکیه در شهرهای استانبول وآنکارا که با نظرسنجی ارائه شده ازحاضرین هردوکشور بسیار عالی برگزار شد و نتیجه مطلوبی را هم برای شرکت کنندگان وفعالان اقتصادی و سیاسی دولتی و خصوصی ایران و ترکیه در برداشت تصمیم گرفته شد تا پنجمین همایش بزرگ ایران و ترکیه در روزهای پایانی سال میلادی که برنامه ریزی در سال جدید برای شرکتها وسرمایه گذاران ترک را بدنبال دارد انجام میشود تا قراردادهای منعقده در این همایش بعنوان سرفصل اجرا در سال جدید میلادی مورد نظر قرار گیرد از طرفی دکترین سیاسی کشور ترکیه و نظر مقامات و رهبران دو کشور بر توسعه مناسبات و همکاریهای اقتصادی فی مابین تاکید فراوان شده است و هدف بیش از سی میلیارد دلاری برای توسعه مراودات اقتصادی پایه گذاری شده است
همچنین همبستگی فرهنگی واجتماعی ایران وترکیه بر این اصل دلالت دارد که جدا سازی دوملت کاری نشدنی هست وایران وترکیه به یکدیگر وابسته هستند بر همین دلیل است زمانیکه تحریمهای ترکیه اعمال شد نتوانست این کشور را از جمهوری اسلامی ایران دور نکند وبه طبع آن تحریمهای ایران نیز جمهوری ترکیه را نزدیکتر خواهد کرد
دکتر جهان بیگلری ادامه داد زمانیکه تصمیم به برگزاری این همایش وتدوین پانلهای تخصصی با استفاده از نظرات کارشناسان وشناخت شرایط اقتصادی وسیاسی دو کشور انجام شد مراتب به وزارت امور خارجه وکنسولگری جمهوری اسلامی ایران بصورت مکتوب طی چندین مکاتبه وملاقات حضوری انجام ومقامات حاضرضمن استقبال از برگزاری همایش بصورت شفاهی قول همکاری داده اند ولی نتوانستند تاکنون انتظارات مشروع دبیرخانه را برآورده نمایند از طرفی طی مکاتبه با سازمان توسعه وتجارت به امور بازاریابی ونمایشگاهها معرفی گشتیم تا درخواستها از جانب این سازمان که وظیفه اصلی توسعه تجارت کشور را برعهده دارد صورت پذیرد ولی اداره مربوطه ضمن تایید برگزاری همایش تنها لطفی را که تا تاکنون به این دبیرخانه داشته است معرفی دونماینده از آن سازمان جهت حضور در همایش بصورت کتبی است . ولی از آن طرف سفارت ترکیه در تهران مراتب اعلام حمایت وبرگزاری باشکوه همایش را به تمامی دولتمردان مرتبط واتاقهای بازرگانی دولتی وخصوصی کشور ترکیه وانجمن ها زیر مجموعه اطلاع رسانی نموده ونماینده سفارت با دبیرخانه همکاریهای نزدیکی را برقرار نموده اند بطوریکه دبیر خانه همایش ضمن استفاده از نظرات وتجربه ها راهنمایی های لازم را نیز ارائه مینماید وقتی مشاهده میکنیم که توسعه اقتصادی در کشوری روبه رشد است یکی از دلایل آن همت دولتمردان وتلاش دستگاه دیپلماسی آن کشورهاست
البته وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران وادارات تابعه واستانداریها ضمن برگزاری جلسات با دبیرخانه وبرگزار کنندگان همایش حمایتهای لازم را از طریق اطلاع رسانی به ادارات ، انجمنها وشرکتهای متقاضی دردستور کار دارند که جا دارد از وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی ومعاونت های ایشان که مکانیزمی واحد در راستای حمایت از اقتصاد کشور وتوسعه بخش خصوصی را بعنوان هدف تا حصول نتیجه دنبال مینمایند تقدیر وتشکر ویژه ای داشته باشم
که این وزارت خانه با توجه به وظایف سنگینی را که برعهده دارد بار وظایف اصلی وزارت خانه های متولی را نیز بدوش میکشد
دکتر جهان بیگلری که بعنوان اقتصاد دان وفعال اقتصادی در سالهای اخیر در رسانه ها مطرح بوده وبر عملکرد اقتصادی ودولتمردان نقدهای فراوانی را ابراز دارد درادامه می افزاید
نقدها باید منصفانه ، دارای منطق وبرپایه اصول استوار باشد در غیر اینصورت به کشور وملت آسیب می رساند فردی میتواند نقد برعملکرد داشته باشد که چند ویژه گی را دارا باشد اول علم وتحصیلات مربوطه را در عالی ترین سطح کسب کرده باشد
دوم نقد ارائه شده از روی صداقت ودلسوزی وهشدار در راستای توسعه منافع کشورش باشد نه برای خصومتها وتسویه حسابهای حزبی وگروهی ،
سوم مشکلات را از نزدیک لمس کرده وخود مواجه شده باشد نه استفاده از شنیده ها یا روایات چون این امکان وجود دارد که راوی به قصد تحریک وضربه به کشور وملت اینکار را انجام داده اشد
جهان بیگلری ادامه داد متاسفانه در سالهای اخیر شاهد بی میلی وقهر دولتمردان با اقتصاد کشور هستیم تا جایی که برآوردها بر این هست که در بعضی شرایط به قصد مدیران تصمیم به ضربه زدن به اقتصاد کشور ونابودی بخش خصوصی که مهمترین عامل توسعه کشور میباشند هستند البته این کاملا صحیح است که عوامل نفوذی و خود فروخته حتی در سطح مدیران میانی در هرکشوری وجوددارد یا ممکن است وجود داشته باشند حتی این افراد در مواقعی در این شرایط حساس قصد ضربه زدن به ملت وکشور را دارند که مدیران بالایی ودولتمردان از این عملکرد ها بی اطلاع هستند که به ناچار بعنوان مسئول مربوطه مجبور به پاسخگویی خواهند بود که در اینجا نهاد های نظارتی که انتظارات ملت ازشان بالا رفته وسطح توقعات در مواقعی حتی آسمانی است باید با تلاش وهمت بیشتر جوابگو باشند
دولت میتواند با تقویت بخش خصوصی وحمایتهای لازم بسترهای لازم را در راستای سرمایه گذاریهای جدید واحیاءوتوسعه سرمایه گذاریهای انجام شده بسمت خود کفایی وتوسعه کشور بر اساس سند راه اقتصاد مقاومتی . کشور را از شرایط فعلی ورکود داخلی وبین المللی نجات دهد نه اینکه جوابشان این باشد که چون بخش خصوصی هستید دولت وظیفه ای در جهت حمایت ندارد این حرف وکلام بسیار بازتاب بدی درمیان فعالین ومدیران توانمند بخش خصوصی دارد واز براکات اقتصاد دولتی ووابسته به نفت است ولی اگر این نوع مدیران مغرور وکم سواد بدانند که همین بخش خصوصی خواهد بود که در آینده وحتی در زمان تحریمها میتواند با توسعه کشور. خودش وخانواده اش را از یک بحران نجات دهد دیگر از این حرفها نخواهد زد بله مدیرانی که پشت میزشان مینشینند ودرآمدهای ماهیناهشان از نفت را دریافت میکنند حتما دغدغه توسعه کشور را ندارند وبخش خصوصی برایشان اهمیتی ندارد
ولی کشورهایی که از ذخایر کمتری برخوردارند واداره کشورشان برمبنای منابع خدادادی نیست این مسئله را به خوبی درک میکنند ودکترین سیاسی کشورشان بر مبنای تقویت اقصاد وحمایت از بخش خصوصی برنامه ریزی میگردد وکل دولت در خدمت اقتصاد کشور هستند به همین جهت است که شاهد توسعه با شدت بالا برخی کشورهای همسایه هستیم وهرمقدار که اقتصاد کشوری پویا تر باشد توان نظامی بالاتر ، خودکفایی دراقتصاد داخلی ، محتاج نمودن کشورهای دیگر به اقتصاد از طریق صادرات وبه پشتوانه تمامی موارد ذکر شده از توان بالای سیاسی در مجامع بین المللی برخوردار خواهد بود
دکتر جهان بیگلری برگزار کننده پنجمین همایش بزرگ ایران وترکیه در 19 آذرماه 1397در استانبول ترکیه عنوان نمود باعنایت به حضور هیئتهای مختلف از کشور ترکیه به کشورمان ومذاکرات صورت گرفته وبا توجه به پروتکل اقتصادی وبرگزاری دیدوبازدیدها درراستای توسعه اقتصادی دوکشور وبرون رفت از شرایط فعلی وتوسعه مراودات تجاری وجذب سرمایه گذاری که برای کشورما بسیار حائز اهمیت است بصورت باشکوه برگزار خواهد شد وبا توجه به استقبال با شکوه وبی نظیر طرف ترکیه مقرر شده است این همایش در سالن ششتصدو پنجاه نفری استانبول برگزار گردد که البته در صورت استقبال بیشتر سالن 3500نفری نیز پیش بینی شده است وامید است که همین استقبال از سوی طرف ایرانی با حمایتهای دولتمردان واطلاع رسانی به موقع از سوی رسانه ها ومراجع ذیصلاح را شاهد باشیم
از مدیریت روزنامه آسیا جناب آقای نوید جمشیدی که همواره اهداف حمایت از اقتصاد کشور را دنبال مینماید ودر این همایش نیز ازحامیان وعضو شورای سیاستگذاری هستند کمال تشکر وقدردانی را ازجانب خودم وهمکارانم دردبیر خانه همایش داریم

اخبار مرتبط
کشور دوست و همسایه مان ترکیه، همچون کشورمان دارای بازار مصرف 80میلیونی است این کشور همسایه همیشه ثابت کرده که رابطه صمیمانه ای را در تمامی شرایط با جمهوری اسلامی ایران حفظ کرده و در مواقعی حتی رابطه با کشورمان را با خیلی از کشورهای دیگر که میتوانست منافع بیشتری داشته باشد ترجیح داده است همچنین همبستگی خاصی فی مابین ملت دوکشور وجود دارد و مردم هر دو کشور، کشور مقابل را خانه دوم خود میپندارند
سه شنبه / ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / ۱۳:۳۱
جهان
۱۳۹۷/۰۹/۰۳
5
0
1

عالی است

مدیر سایت
۱۳۹۸/۰۳/۰۴
0
0
0

سپاس.پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید