ویژگی افراد با پِرنسیپ

دوشنبه / ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ / ۰۸:۵۵
کد خبر: 342
گزارشگر: 1
۲۴۱
۰
۰
۰
۱-به هر قیمتی، ثروتمند نمی­ شوند؛
۲-به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­ کنند؛
۳-در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­ گویند؛
۴-کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی­ کنند؛
۵-با افراد نادان، مُدارا می­ کنند؛
۶-حرص مطرح شدن روزانه در رسانه­ ها را ندارند؛
۷-معتقدند کارهای خوب و بد آنها را، طبیعت پاسخ می­ دهد؛
۸-وقتی تخریبِ شخصی مطرح می­ شود، آن محل را ترک می ­کنند؛
۹-به زندگی عمدتاً به عنوان فرصتی برای توسعۀ فردی می­ نگرند؛
۱۰-هشتاد درصد زندگی آنها، کار و سکوت فراوان است؛
۱۱-جدی­ترین بی­مرامی را، رانت­خواری می­ دانند؛
۱۲-برای رسیدن به آرامش درونی، سالها تمرین کرده­ اند؛
۱۳-سعی می­ کنند در ذهن خود، افراد نادان را درک کنند؛
۱۴-برای رُقبای خود، حقوق قائل هستند؛
۱۵-از واژه ­های احساسی- عاطفی برای عوام فریبی استفاده نمی ­کنند؛
۱۶-تا می­ توانند بدون چشمداشت، کار دیگران را انجام می­ دهند؛
۱۷-دوستان محدودی دارند ولی با دقت از مناسبات خود با آنها مراقبت می­ کنند؛
۱۸-ناجوانمردی در ذهن و عمل آنها تعطیل است؛
۱۹-تاریخ می­ خوانند تا گذشتۀ خود و جامعۀ خود را بهتر بشناسند؛
۲۰-رُمان می­خوانند تا به پیچیدگی­ها و تنوع رفتار انسانها پی ببرند؛
۲۱-سکوت را بر دروغ گفتن ترجیح می­ دهند؛
۲۲-همه نسبت به آنها، احساس امنیت می­ کنند؛
۲۳-در صندلی که هنوز شایستگی آن را کسب نکرده ­اند، نمی ­نشینند؛
۲۴-با خودشناسی و مطالعۀ فراوان، به تدریج ریشه-­های جهل را کشف می­ کنند؛
۲۵-منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیان خود هستند؛
۲۶-به خود می­ گویند: من حتی یک درصد از جزئیات زندگی این فرد را نمی ­دانم. بنابراین، نباید درمورد او قضاوت کنم؛
۲۷-رفتارشان ثبات دارد ولی افکارشان دائماً در حال تکامل است؛
۲۸-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر روی توسعۀ فردی خود کار می­ کنند تا درصد حسادت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
۲۹-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد خشم و عصبانیت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
۳۰-شغل شرافتمندانه ­ای انتخاب می­کنند.

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید