صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
شنبه / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۴
کد خبر: 3922
گزارشگر: 2
۱۸۵۵
۰
۰
۷
راه حل شهرام جزایری برای پشتیبانی از ارزهای دیجیتالی

پیشنهاد شهرام جزایری از زندان برای اقتصاد !

پیشنهاد شهرام جزایری از زندان برای اقتصاد !
راه حل شهرام جزایری برای پشتیبانی از ارزهای دیجیتالی

پلتفرم تامین مالی جمعی :

پلتفرم تامین مالی جمعی راهی برای تامین سرمایه ازطریق درخواست مقدارجزیی پول از تعدادزیادی مردم وبه کارگیری درپروژه های اقتصادی است. تامین مالی جمعی نوعی کسب وکارواجدریسک است که بااستفاده از شبکه اینترنتی ومدیای جمعی ازبین صدها و میلیون‌ها نفر منابع مالی مورد نیازپروژها را تامین میکند. وبسایت‌های تامین مالی جمعی واشخاص و شرکتها ومدیاهای رسانه ای ومدیران وافرادواستراتژی های تبلیغات وبازاریابی وفروش و... بازیگران این راه هستند. پلتفرم موردنظر شهرام جزایری؛ محصولات متنوع اقتصاد دیجیتالی را عرضه خواهد کرد ومشکل اصلی ارزهای دیجیتالی را در وایت پیپرتوکن خود تحت عنوان پشتوانه سازی حل خواهد نمود. پلتفرم؛ محصولات متنوع خود را تحت عنوان اقتصاد دیجیتالی به صورت ترکیبی از سهم وارزدیجیتالی عرضه می نماید. بااین وصف که کسب وکارهای واقعی وحقیقی وعملیاتی مشهود وحسابرسی شده باعث پشتوانه سازی و ارتقا کیفیت کارضمانی وبیمه ای کوین های پلتفرم خواهد شد. درپلتفرم موردنظر جزایری برای نخستین بار دردنیا اقتصاددیجیتالی (شامل پروژه هابرای بخش حقیقی و پول وسرمایه"ارزوسهم" برای بخش مالی) درهرکوین ؛ تجمیع و پیاده سازی خواهدشد.
ترکیب پول وسرمایه (ارزوسهم) ازنظرحقوقی واقتصادی مسئله بسیار مهمی است که در تمام وایت پیپر های کوین های پلتفرم تامین مالی جمعی ؛ به فراخور نوع فعالیت طراحی ؛ پیاده سازی و اجرا خواهد شد. بعنوان محدود کس و یا اولین افرادی از بخش خصوصی؛ مسلط به استفاده ازابزارهای صنعت بیمه ای درکسب وکارها ؛ دربیست سال گذشته ازخدمات متنوع بیمه نامه های اعتباری وسرمایه گذاری استفاده کرده ام .وزوایای پنهان وآشکار این ابزارهای مفید اقتصاد و تجارت را به خوبی میشناسم لذا با اتکا به این تجربه وتخصص ودانش منحصربفرد و ترکیب آن با صنعت بسیارپیشرفته بلاک چین؛ توانستم راه حل جدیدی برای حل مشکل پشتوانه سازی ارزهای دیجیتالی خلق کنم ومطمئن هستم این اقدام گام موثری در توسعه وگسترش کمیت وکیفیت استفاده کنندگان از خدمات ارزهای دیجیتالی که درحال حاضرحدود صدمیلیون نفرهستند ، خواهدبود وباسرعت فوق جهشی ؛ویروس وارو کوانتومی سیل عظیمی از چند میلیارد نفر جمعیت جهان به این ارزهای دیجیتالی اقبال خواهندکرد وحجم ارزش بازاربه صدهابرابر ارزش فعلی توسعه خواهدیافت ودراین راه کسانی که جزاولین استفاده کنندگان از پلتفرم جمعی مورد نظروتوکن کوین های مرتبط باتکیه برخدمات بیمه اعتباری بوده اند؛ پیشگامان پیروز تکامل اقتصاد دیجیتال وآغازکنندگان مسیر ورود به عصرکوانتومی اقتصاد خواهندبود.
پلتفرم تامین مالی جمعی مورد نظر به عنوان اولین مجموعه اقتصادی دیجیتالی در دنیا می خواهد با ارایه بیمه نامه های اعتباری ؛ سرمایه گذاری های مردمی و کوین های توکن شده را بیمه وتضمین نماید . و با این اقدام مشکل اصلی ارزهای دیجیتالی (که عنوان شده بدون پشتوانه هستند) راحل کند. به همین منظور از محل درصدی از وجوه حاصل از فروش توکن های عرضه شده ؛ شرکت یا صندوق بیمه اعتباری وضمانتی ارزدیجیتالی مورد نظرراه اندازی خواهد شد تا با استفاده از مکانیسم های بیمه اتکایی از سایر شبکه های بیمه ای بین المللی ومعتبر ؛ ریسک سرمایه گذاری در پلتفرم وتوکن خریداری شده را به کمترین حدممکن برساند.
شرکت یا صندوق بیمه اعتباری و ضمانتی ارزدیجیتالی؛ سرمایه گذاری های کوتاه، میان و بلند مدت سرمایه گذاران رابا هدف تقویت و توسعه پلتفرم تامین مالی جمعی و عرضه توکن مرتبط ؛ تحت پوشش قرار میدهد و تضمین میکند . شرکتها یا اشخاص که با خرید توکن کوین اقدام به سرمایه گذاری درپلتفرم می نمایند، با اخذ بیمه نامه اعتباری وضمانتی ؛ سرمایه گذاری خود را در مقابل انواع ریسک ها اعم ازنوسانات قیمت وارزش بها و عدم انتقال اصل و سود سرمایه گذاری و یا مصادره اموال، جنگ، محدودیت در انتقال ارز و نقض قراردادو... بیمه می نمایند. این نوع بیمه نامه‌، سرمایه گذاری شرکت‌ها و اشخاص رانیز در طرح خلق کننده؛ تحت پوشش بیمه‌ای قرار خواهد داد .
درواقع شرکت یا صندوق بیمه اعتباری وضمانتی ارزدیجیتالی ؛ اصل و حداقل سود سالیانه توکن را از مبدا تاریخ عرضه و فروش تضمین می‌نماید. ودارندگان‌توکن ها می توانند هرلحظه که بخواهند توکن خود را در شرکت یاصندوق بیمه وضمانت پلتفرم با حداقل برمبنای نرخ تضمین پایه به دلارویا ارزهای دیجیتالی دیگر تبدیل نمایند.
ناتان رز در کتاب تامین مالی جمعی سهام میگوید مردم باید بدانندکه کسب نتیجه بسیارطولانی تراز آنچه انتظاردارند میباشد وبرای آن آماده باشند ؛ بنده شهرام جزایری میگویم زمان مهمترین عامل دراقتصاداست وبابیمه نامه های اعتباری به سادگی می توان مشکل یادشده راحل کرد ولذا سرمایه گذاران باسهولت و راحتی وبه سرعت به نتایج مورد دلخواه خواهندرسید.ونگران نباشید.
ایده های خلاقانه وپرریسک درطرح های کسب وکارنوین درصد کمی از پروژه های مورد نظرخواهدبود آنچه درپلتفرم مورد نظرما خلاقانه ومبتکرانه است استفاده ازصنعت پیشرفته بلاک چین وارزهای دیجیتالی و ترکیب پول وسرمایه درکسب وکارهای سنتی و acetهای است که ریسک ونگرانی از سرمایه گذاری مردمی را برطرف می نماید.
مهمترین دلیل تزاید وپیشرفت کمی وکیفی کار ؛ پشتوانه سازی باروش یادشده است که بهترین شانس برای موفقیت خواهد بود.
پس شانس خود را امتحان کنید...

نوید جمشیدی
https://www.asianews.ir/u/256
اخبار مرتبط
شهرام جزایری : چنانچه به هر دلیلی یک بار دیگر اقبال مردم به بورس فراهم شود ومنابع مالی سرگردان مجدداْ به شرکتهای زیان‌ده دولتی و یا وابسته سرازیر گردد، فاتحه اقتصاد بیمار برای یک مرگ فراگیر و همیشگی خوانده شده است!
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید