الزامات رابطه با جامعه جهانی

چهارشنبه / ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ / ۰۹:۰۴
کد خبر: 435
گزارشگر: 1
۱۳۳
۰
۰
۰

.در میان این سازمان ها و اتحادیه ها، برخی تخصصی بوده و تعدادی هم عمومی و یا نظامی و امنیتی هستند و مسایل مختلف را پوشش می دهند. در میان سازمان های تخصصی می توان از آژانس بین المللی انرژی اتمی و بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول نام برد .
یکی از الزامات کنونی جهان ،عضویت در این سازمان ها و تشکل ها وهمراهی با جامعه جهانی است در حالی که قبل از قرن بیستم معمولا توجه چندانی به چنین تشکل هایی نمی شد به همین دلیل معمولا شاهد روابط پنهانی وغیر شفاف میا ن کشورها بودیم. با نگاهی به آموزه های ماکیاولی می توان به سیاست ها و دیپلماسی قبل از قرن بیستم پی برد. اما در مقطع کنونی شرایط تغییر یافته و با وجود ساز مان ها و نهادهای مختلف،هم امکان تخطی از مقررات و قوانین بین المللی وجود ندارد هم چنین تحرکات کشورها به راحتی رصد می شود.
روزگاری این باور در میان کشورها و برخی ملت ها وجود داشت که می توان با کشیدن دیوار و یا قطع رابطه با جهانیان ایمن ماند واستقلال و تمامیت ارضی را حفظ کرد در همین راستا چینی ها اقدام به کشیدن دیوار کردند و ژاپن در زمان "می جی"رابطه با جهانیان را قطع کرد.

در عصر حاضر عضویت در سازمان ملل و سازمان ها و نهادهای مالی و منطقه ای و یا حتی نظامی مورد پذیرش کشورها بوده و به یک اصل تبدیل شده است. از جمله این سازمان ها و نهادها می توان به گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد که ماموریت اصلی آن مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است. ایران یکی از کشورهایی است که با انواع و اقسام فشارها مواجه است لذا برای شفاف سازی سیاسی و اقتصادی نیاز به برداشتن گام هایی دارد تا در عمل این واقعیت را اثبات کند که به مقررات و قوانین جهانی و بین المللی احترام گذاشته و به آنها معتقد است.
عضویت در گروه ویژه اقدام مالی که امروزه از ضروریات بشمار می رود گام مهمی در راستای شفاف سازی و دوری ازاقدامات ضد ایرانی جدیدی است که می تواند راهگشای کشور در این مقطع حساس باشد. در حالی که پرهیز از این اقدام به منزله تن دادن به مشکلات و محدودیت های بیشتر است که می تواند عمدتا به نفع آنهایی باشد که نمی توانند سربلندی واعتلای ایران و ایرانی را مشاهده و درک کنند. زیرا امروزه و در عصر کنونی ،هر کشوری برای ایمن ماندن از فشارها و تحریم ها واقدامات محدود کننده نیاز به همراهی با جامعه جهانی است. اگر خواستار ایران سربلند همراه با آرامش هستیم باید در مسیر تنش زدایی با جامعه جهانی حرکت کرده و مانع تقویت دلال های تحریم و دشمنان ایران باشیم.


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید