مسعود خوشابی

مشکلات اقتصادی را حقیر نانگاریم

دوشنبه / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۹:۵۸
کد خبر: 648
گزارشگر: 49
۱۳۶
۰
۰
۰
اما در علم اقتصاد هرکدام از مواردی که ایشان اشاره نموده اندخود مبحث مفصلی است که در نهایت در بافتی فشرده به همدیگر مربوط هستند .این ها برخی نیستند . موارد عدیده ای هستند که کل اقتصادسیاسی یک کشور را در بر می گیرند .
موارد پرشمار برشمرده،از اجزاء شاکله ی اقتصاد کلان به حساب می آیندکه به علت در هم تنیدگی های وسیع شان وروابط متقابلی که باهم دارند بیش از سیاست های مالی و پولی کشورا شامل می شوند .
 
برای نمونه "فراهم آمدن تولید"پروسه ی ساده ای نیست .
 
در عصر جهانی بودن مناسبات سرمایه داری و ارتباطات، تولید نیازمندسرمایه گذاری است و ازآ نجا که سرمایه ذاتاً ترسو است ، امنیت می خواهد، در جائی که امنیت حقوقی نداشته باشد و قوانین اش ثبات و پایداری در جهت قوام آن نداشته باشد ، نه تنها پانمی گذارد بلکه رخت هم بر می بندد.
می دانیم تولید رابطه ی تنگاتنگی با تامین مواد اولیه ، قطعات یدکی ، ماشین آلات کارآمد، نیروی متخصص، تکنولوژی روز ، ارتباطات با محیط های علمی ودانشگاهی،  جستجوی دائم برای کشف بازارهای صادراتی و وارداتی ، نظام حمل ونقل وتوزیع منظم و هزار ویک عامل دیگر که هیچ کدام را یک شبه نمی توان خلق کرد بلکه طی زمان با برنامه ریزی ، بودجه بندی ، تعیین اولویت ها وبسیار حساب شده در سطوح کلان قابل تحقق است . 
 
ردیف کردن این همه موارد اصلاحاتی در زمینه اقتصادسیاسی زنگ خطری است که نشان می دهد کاراز اصلاحات گذشته ، به یک انقلاب اساسی اقتصادی نیازمند است .
انبوه موارد برشمرده دال براین است که مبنای اقتصادسیاسی کشورمان آن چنان فرو ریخته که بایکی دو تغییر ، هرچند اساسی قابل اصلاح نیست وباید با تدوین برنامه ای جامع و عزمی همه جانبه ازنو همه چیز را ساخت .
 
دور افتادن از تکنولوژی و نظام های مدیریتی ، برنامه ریزی و نظارتی زمانه که با گام هائی غول آ سا به پیش می تازد ، مشکلی نیست که با چند فرمان و مسکن قابل درمان باشد ، جراحی های وسیع وعمیق و زمان بری لازم دارد که بسیج عمومی می طلبد که بدون شفافیت و جلب اعتماد اکثریت مردم امکان تحقق ندارد ، مگر آنکه با "دبیرعالی جامعه ی روحانیت مبارز " در پاک کردن صورت مساله هم آوا شویم که اظهار نمودند :"با آمارهای موجود ، امروز مردم ما از نظر رفاه از اروپا وضعیت بهتری دارند ... فقر ایران، فقر گرسنگی نیست بلکه فقر تمتع و رفاه است و فقر اشتغال مطلوب است ، چرا که نوع توقعات بر اساس مطالبات جدید است ." (ایران : 28/2/98)
 
بله ! با آمارهای موجود رفاه مردم ما ازرفاه مردم سوئیس بهتراست ، توقع مردم ما به آن ها این اجازه را نمی دهد که این برتری را حس کنند !! 
 

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید