شیرین نوری

کنترل تورم و دیگر هیچ

شنبه / ۴ خرداد ۱۳۹۸ / ۱۹:۳۱
کد خبر: 672
گزارشگر: 49
۱۱۵
۰
۰
۰
هر چند رییس بانک مرکزی از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تامین تراز ارزی کشور سعی در ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و کنترل تورم را دارد حال باید منتظر بود و دید که با شروع به کار بازار متشکل ارزی آیا دولت موفق به مهار تورم خواهد شد؟
اینکه تورم نه در چهار دهه ، بلکه سالهاست که گریبانگیر اقتصاد ایران شده است چیز عجیبی نیست و این در حالی است که بسیاری از کشورهای همسایه موفق به عبور از آن شده اند و بررسی تجربیات آنها نشان می دهد تغییر نگاه به بنیان اقتصادی و تغییر سیاستگذاری ها در عبور از این بحران  بسیار موثر بوده است .
اینکه دولتها در طول این سالها  برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی خود با خلق پول و اعتبار دست به انجام امور زده است و با رشد نقدینگی به افزایش تورم کمک نموده است خود حکایت از عدم استقلال بانک مرکزی دارد و از آنجاییکه مدیریت نقدینگی در کشور با بانک مرکزی است بنابراین  اگر انتظار مدیریت از این نهاد وجود دارد می بایست  بانک مرکزی قدرت و اقتدار لازم را داشته باشد.
سخن آخر اینکه حل بحران تورم در ایران نیازمند تغییر نگاه دولت به مساله اقتصاد و استقلال بانک مرکزی است.

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید